Privacyverklaring

 

Wie ben ik

Douwe Jan Post is een eenmanszaak, gevestigd aan Deventerweg 151 7203AG Zutphen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.plekvoorjouwverhaal.nl
Deventerweg 151
7203AG Zutphen
+31683308707

Douwe Jan Post is de functionaris gegevensbescherming van de eenmanszaak Douwe Jan Post. Ik ben te bereiken via douwejan@plekvoorjouwverhaal.nl

 

Jouw gegevens

Persoonsgegevens die ik verwerk. Douwe Jan Post verwerkt jouw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Voor facturatie en financiƫle administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail en telefoonnummer. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Tevens heb ik deze gegevens nodig om mijn diensten zoals begeleiding te kunnen leveren en om je te kunnen bereiken, mocht dit nodig zijn. Tijdens de begeleiding(s) sessies worden er vaak persoonlijke ervaringen gedeeld. Je kunt er van uit gaan dat Douwe Jan Post daar vertrouwelijk mee omgaat.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Douwe Jan Post bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij hanteren we de wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Douwe Jan Post verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Douwe Jan Post blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Website en Cookies

Douwe Jan Post gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Douwe Jan Post. Aan het recht om (gedeeltelijk) verwijdering van gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens door een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Douwe Jan Post een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar douwejan@plekvoorjouwverhaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Douwe Jan Post wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd

Douwe Jan Post neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via douwejan@plekvoorjouwverhaal.nl